Waste flows from Copenhagen (in Danish)

Vil du vide, hvordan Københavns Kommune behandler og genanvender affald fra husstandsindsamlingen? Tag et kig på Faktaarket og få et overblik.

Share

I Københavns Kommune er der fokus på cirkulær økonomi. Affald er ikke bare affald, men ressourcer vi kan bruge igen. Ved at genanvende og genbruge mere sænkes den samlede CO2-udledning fra produktion, transport og affaldshåndtering.

Affaldsområdet er i rivende udvikling, og i kommunen arbejdes der løbende på at øge den reelle genanvendelse af de eksisterende husholdningsfraktioner, samt sikre høj kvalitet i genanvendelsen.

Fakta-arkene skal ses som et overblik over de eksisterende indsamlings- og behandlingsmetoder. I Fakta-arket er der taget udgangspunkt i de affaldsfraktioner, der indsamles ved husstanden. Genbrugsstationernes affald er ikke inkluderet.

Følgende fraktioner præsenteres i Fakta-arket:

For hver fraktion beskrives indsamlings- og behandlingsmetode. For de fleste fraktioner angives, ud fra et livscyklusperspektiv, klimaeffekten ved transport til evt. omlastning og behandlingsanlæg, behandling og genanvendelse, samt den nuværende reelle genanvendelsesprocent.

Hent alle faktaark her (senest opdateret d. 26.08.2022): Faktaark samlet dokument

Hent et enkelt faktaark her:
Glas

Plast

Mad- og drikkekartoner

Metal

Madaffald

Papir

Pap

Storskrald

Rent træ

Haveaffald

Batterier

Elektronik

Farligt affald

Restaffald